asociace mlok

Projekty 2016

Živé aforismy

Projekt Živé aforismy je interdisciplinární projekt využívající taneční, hudební a výtvarné složky. Je inspirován dílem Milana Grygara, jedné z nejvýznamnějších postav české umělecké scény. Projekt zpracovává koncept náhody a estetiku symbiózy všech využívaných složek - zvuku, pohybu, světelného designu a projekce Grygarových děl.

Milan Grygar se ujme dohledu nad kompozicí a práce s prostorem a projekcí. Dílo Milana Grygara ovlivnilo zejména v 60. a 70. letech vývoj výtvarné, ale i soudobé hudební scény. Jeho díla ze série Akustických kreseb a Hmatových či Živých kreseb jsou však aktuální i v dnešní době. Mnohé z principů používaných při jejich tvorbě nás, jako tvůrce, oslovují a považujeme za důležité jim věnovat pozornost:

– Při prohlídce Akustických kreseb a Půdorysných partitur je člověk nucen zapojit více smyslů najednou, díky čemuž vzniká mnohem plastičtější zážitek. Tento princip jde ruku v ruce s naší představou interdisciplinární tvorby. Taková totiž nabízí několik způsobů, jak se k dílu vztáhnout a má sílu projevit téma v celém jeho potenciálu. Pro diváka je takové dílo uchopitelné z několika úhlů a lépe tak komunikuje svůj obsah přes různé asociace.

– Dalším důležitým aspektem Grygarova díla je mechanismus náhody. Ve svých Akustických kresbách Grygar nechává mechanické slepičky na list papíru zakreslovat nahodilé trasy s veškerým zvukem, který k tomu patří. Vzniká tak prostorový zápis a specifická rytmizace okamžiku. Tento mechanismus překládáme do tanečního a hudebního užití jako princip improvizačních postupů. Nejdůležitějším aspektem improvizace je přítomnost, aktuálnost a spontánní reaktivita performera, což jsou kvality pro živé umění nedocenitelné. Skrze improvizaci taneční/hudební interpreti rozvíjejí svůj vyjadřovací slovník a zároveň jsou vyzváni k uvědomělé spolupráci s „tímto momentem“, kde vše hraje svou roli – ostatní spoluhráči tanečníci, hudebníci, světelný prostor či přítomnost a naladění diváků. V tomto projektu budeme využívat postupu strukturované improvizace, kde nám vybraná díla Milana Grygara budou průvodcem a nití jak materiál komponovat do uceleného jevištního tvaru.

Velmi důležitým prvkem představení je architektura místa, kde se představení odehrává. Projekt je proto zamýšlen pro provedení v site-specific prostoru, kde se architektura stává další uměleckou složkou rovnocennou ostatním. Projekt je tak skvělým způsobem, jak otevřít vnímavost veřejnosti/publika pro design a kvality veřejného prostoru. Umělecká intervence oživuje veřejné prostory, dává jim nový rozměr a umožňuje nejširšímu okruhu diváků přijít do styku s uměním.